Naprawa samochodu po szkodzie całkowitej

samochód zastępczy szkoda całkowitaGdy jesteśmy uczestnikami wypadku, po którym Towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdzi że wystąpiła szkoda całkowita, możemy ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Dzięki temu, otrzymujemy 100% zwrotu i pokrycia kosztów naprawy naszego samochodu. Warto przede wszystkim zapoznać się z pojęciem szkody całkowitej. Jest to sytuacja gdy wartość naprawy samochodu według cen części oryginalnych oraz stawki roboczogodziny serwisu przekracza rynkową wartość pojazdu na dzień szkody. Często zdarza się, że ubezpieczyciel obniża wartość naszego samochodu lub zawyża koszty jego renowacji. Są to zabiegi pozwalające na uznanie, że samochód uległ szkodzie całkowitej. Taka sytuacja jest bardzo atrakcyjna dla ubezpieczyciela, ponieważ może wtedy wypłacić odszkodowanie powypadkowe metodą dyferencyjną. Nawet gdyby ubezpieczyciel miał zabrać wrak samochodu i wypłacić całe ubezpieczenie, jest to dla niego lepsza sytuacja, niż gdyby miał ponieść całe koszty napraw. Ubezpieczyciele pobierają duże opłaty za możliwość uczestnictwa w aukcjach wraków po szkodach całkowitych. Dzięki temu, mogą sami bardzo dobrze funkcjonować. Przy szkodzie całkowitej można wynająć samochód zastępczy na koszt sprawcy wypadku.

Sposób ustalania wysokości odszkodowania w przypadku ubezpieczenia AC i OC.

W momencie stwierdzenia szkody całkowitej towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza następujące wartości:
A – wartość samochodu w stanie nieuszkodzonym na dzień wystąpienia szkody,
B – wartość pozostałości inaczej wraku samochodu
Wypłata odszkodowania to różnica pomiędzy wartością A i B.
Pozostałości pojazdu stanowią własność poszkodowanego i może on nimi swobodnie dysponować, często samochód nadaje się do naprawy, jednak w większości przypadków należy go sprzedać na części. Jeżeli poszkodowanemu nie uda się sprzedać pozostałości auta po cenie określonej przez ubezpieczyciela, wówczas trzeba złożyć odwołanie od tej decyzji która określa wielkość odszkodowania. Ponadto większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje wsparcie podczas sprzedaży pozostałości pojazdów,  jest to dużym ułatwieniem dla poszkodowanego, który nie musi się tym zajmować samodzielnie.
Jeżeli wartość pozostałości wraku nie będą przedstawiały jakiejkolwiek wartości, wówczas odszkodowanie będzie równe kwocie A czyli wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody. W takim przypadku pozostałości pojazdu powinny zostać oddane do kasacji, a sam samochód powinien zostać wyrejestrowany. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci wówczas odszkodowanie po przedstawieniu zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu z wydziału komunikacyjnego. Po wyrejestrowaniu auta można się również ubiegać o zwrot niewykorzystanej składki obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kiedy możemy naprawiać samochód po szkodzie całkowitej.

  • Przy ubezpieczeniu autocasco szkoda całkowita jest liczona, gdy wartość naprawy przekroczy 70% wartości pojazdu przed szkodą, Mamy jednak możliwość wystąpienia o warunkowe zaakceptowanie kosztów renowacji. W praktyce, jeśli wartość renowacji wynosi 70-80% wartości samochodu towarzystwa ubezpieczeniowe często wyrażają indywidualną zgodę na naprawę. W przypadku gdy wartość naprawy przewyższa 80% również taką zgodę wyrażają, lecz mniej chętnie.
  • Przy szkodzie z OC sprawcy szkoda całkowita jest uznawana, gdy wartość naprawy przewyższa wartość samochodu. Jest to znacznie łatwiejszy wariant niż ten z OC. Przy szkodzie z OC sprawcy wcale nie musimy prosić o zgodę towarzystwa. Wystarczy, że samo zmniejszenie stawek roboczogodziny. Spowoduje to zminimalizowanie kosztów naprawy poniżej wartości samochodu przez co renowacja będzie dla nas korzystna. Należy natomiast pamiętać że w takiej sytuacji musimy mieć udokumentowany koszt naprawy. W takiej sytuacji odpada nam opcja naprawy po szkodzie całkowitej w autoryzowanym serwisie.

Nie zawsze naprawa po szkodzie całkowitej jest opłacalna.Gdy wartość naprawy znacznie przewyższa wartość samochodu przed szkodą, powinniśmy się zastanowić, czy taka naprawa ma w ogóle sens. Czasami są sytuacje, że szkoda jest tak poważna, że pojazd powinien być zezłomowany. Warto taką opcję rozważyć. Być może lepiej na tym wyjdziemy. Należy jednak pamiętać że przy szkodzie całkowitej również można wynająć samochód zastępczy na koszt sprawcy wypadku.

4.98 avg. rating (99% score) - 333 votes
Zadzwoń do nas