Czy należy się odszkodowanie z OC sprawcy, jeśli poszkodowany jest pijany?

pijany poszkodowany oc sprawcyPijany kierowca na polskich drogach to bolesna codzienność. Kierowcy którzy siadają za kółko pod wpływem alkoholu są bardziej narażone na spowodowanie i uczesnictwo w kolizjach drogowych, niż osoby trzeźwe. Jeśli pijany kierowca spowoduje kolizję, kwestia odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej wydaje się oczywista. Co jednak w momencie, gdy to poszkodowany jest pod wpływem alkoholu? Czy pijany pokrzywdzony ma szansę na odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej sprawcy? Pomimo wielu kampanii zapobiegających nietrzeźwym kierowcom, pomimo dużych sankcji karnych i przeważnie fatalnych w skutkach wypadków – liczba posiadaczy aut, którzy decydują się wsiąść za kierownicę po użyciu alkoholu jest alarmująca. Policyjne statystyki nie pozostawiają w tym względzie żadnych wątpliwości. Sprawdzając codzienne statystyki Policji zauważamy, iż każdego dnia października tego roku zastopowano plus minus 350 nietrzeźwych kierowców. Jedni z nich są sprawcami stłuczek drogowych, inni – poszkodowanymi. A jak wygląda temat wypłaty odszkodowania w chwili, kiedy w zdarzeniu drogowym jest wcięty poszkodowany?

Czy nietrzeźwego kierowcę chroni OC?

Alkohol – zapis o nim odnajdziemy w wszelkich OWU. Zawsze pojawia się on w kontekście wykluczeń ochrony ubezpieczeniowej firmy ubezpieczeniowej. Znaczy to, iż gdy do kolizji doszło w razie, gdy asekurowany był pijany, nie może on liczyć na świadczenia ze strony firmy ubezpieczeniowej. Dokładnie jednakowe regulacje obowiązują w przypadku uczynienia zdarzenia drogowego przez pijanego kierowcę. Jak to wygląda w praktyce? Zderzenie drogowe. Jest winowajca, jest pokrzywdzony. Objawia się natomiast, że kierowca, który odpowiada za całe wydarzenie był wcięty.

Co z odszkodowaniem z umowy OC sprawcy?

Czy poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie? W tym przypadku sprawa jest prosta – towarzystwo ubezpieczeniowe winowajcy wypłaca należne odszkodowanie osobie poszkodowanej, a później używa wobec sprawcy regres ubezpieczeniowy. A co to jest? Regres to nic innego jak żądanie oddania dokonanego przez ubezpieczyciela zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej. Dodatkowo winowajca, który w momencie wypadku był pijany, nie może liczyć na otrzymanie wypłaty z AC.

Co w przypadku, kiedy to pokrzywdzony był nietrzeźwy?

Kim jest pijany poszkodowany? Najpierw powinniśmy sformułować definicję pojęcia „pijany pokrzywdzony”. Jako ofiarę stłuczki rozumiemy nie jedynie pasażera samochodu biorącego udział w zdarzeniu czy innego kierowcę, lecz dodatkowo pieszego. Wskazane jest mieć pojęcie, iż wszystkie te postaci – nawet jeśli są zawiani, a zostali ranni w zdarzeniu – obowiązują takie same normy starania się o naprawienie szkody. Aktualnie wszak przyjrzymy się sytuacji, gdy to kierowca innego pojazdu, pozostał poszkodowany w efekcie wypadku. Wobec tego wyprzedzając nieznacznie fakty – wprawdzie pijany poszkodowany może liczyć na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy, musi ponadto liczyć się z tym, że otrzyma on karę według Kodeksu karnego za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Nietrzeźwy poszkodowany a odszkodowanie z polisy OC sprawcy

Alkohol, tak jak napomknęliśmy, w większości wypadków jest czynnikiem wyłączającym odpowiedzialność towarzystwa. Nie tyczy się to jednak osoby pokrzywdzonej w stłuczce. Fakt, że pokrzywdzony w stłuczce był napity, nie implikuje automatycznie, iż nie pozyska on żadnego zadośćuczynienia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej winowajcy. Rekompensatę otrzyma, jednak zwykle w kwocie zmiejszonej. O ile? To zależy, czy nietrzeźwość pokrzywdzonego przysporzyła się wprost do wypadku czy też zwiększyła skalę krzywd. Przyczynienie się ofiary do kolizji winno być wyrażone w procencie. Wówczas dokładnie o identyczny proc. pozostanie zmniejszone końcowe odszkodowanie. Tutaj należy jednakże zaznaczyć, iż udowodnienie relacji pomiędzy zdarzeniem a stanem nietrzeźwości osoby poszkodowanej leży po stronie ubezpieczalni. W związku z tym, można się spodziewać, że w ocenie TU przysporzenie się pokrzywdzonego do wypadku będzie względnie wysokie, a co z tego wynika wysokość świadczenia stosunkowo mała. Warto wiedzieć, iż w takowej sytuacji pokrzywdzony zawsze może nie zgodzić się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego i złożyć skargę, żądając zarazem drobiazgowego wyjaśnienia albo ponownego rozpatrzenia sprawy.

A co grozi pijanym kierującym?

  • W Polsce dozwolony stopień stężenia alkoholu we krwi użytkownika pojazdu mechanicznego wynosi 0,2 promila.
  • Polskie prawodawstwo wyróżnia 2 poziomy stężenia alkoholu we krwi – stan po użyciu alkoholu plus stan nietrzeźwości – zależnie od stężenia alkoholu we krwi.
  • Jazda po spożyciu traktowana jest jako wykroczenie, jednakże kierowanie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.
  • Osobie karanej za wykroczenie grozi areszt od 5 do trzydziestu dni lub grzywna w wielkości od pięćdziesięciu do pięciu tysięcy złotych, ale także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Osoba nietrzeźwa sądzona za przestępstwo zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch, a także zakazem prowadzenia auta co najmniej na czas 3 lat.
5.00 avg. rating (99% score) - 4877 votes
Zadzwoń do nas