Kolizja z obcokrajowcem w Polsce

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy ubezpieczonego w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Polski

kolizja z obcokrajowcemSzkody komunikacyjne zarówno na osobie jak i na mieniu, których sprawcami są osoby pochodzące spoza naszego kraju lub Polacy posiadający polisę w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń zawsze powodują u poszkodowanych obawy, iż dochodzenie swoich praw będzie się wiązało wieloma ogromnymi przeszkodami lub znacznymi utrudnieniami. Obawy te są, co prawda w większości przypadków uzasadnione, jednakże warto jest znać, chociaż podstawowe zasady likwidacji szkód, w których występuje element transgraniczny. Zgłoszenie szkody po kolizji z obcokrajowcem wcale nie jest takie trudne. Należy jednak postępować jak w tym artykule.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że osoba wyjeżdżająca samochodem poza granice swojego ojczystego kraju nie ma obowiązku legitymowania się dodatkowym ubezpieczeniem (poza oczywiście własnym OC), jeśli Biuro Narodowe zrzeszające towarzystwa ubezpieczeniowe danego kraju funkcjonuje w ramach Zielonej Karty (ZK). Obecnie do systemu ZK należy 46 państw. Co więcej, 32 członków  systemu jest sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, na mocy, którego posiadacze pojazdów zarejestrowanych w państwach również będących sygnatariuszami porozumienia mogą swobodnie się poruszać po drogach wszystkich tych krajów bez konieczności posiadania certyfikatu Zielonej Karty, czyli inaczej Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego, który jest dowodem na to, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem OC. Z kolei wszyscy kierowcy z państw nieobjętych Porozumieniem Wielostronnym mają obowiązek mieć przy sobie ZK lub ubezpieczenie graniczne.

Kolizja z cudzoziemcem jak zgłosić szkodę

W przypadku kolizji na terenie naszego kraju, którego sprawcą jest obcokrajowiec posiadający dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC bądź Zieloną Kartę, poszkodowany powinien, co najmniej zanotować podstawowe dane dotyczące sprawcy zdarzenia. Są to przede wszystkim numer rejestracyjny, marka pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę ubezpieczyciela. W zdecydowanej większości takich przypadków wymienione dane ustala policja. Samodzielne uzyskanie kluczowych danych wchodzi w grę dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze policji nie interweniują oraz gdy spisywane jest wspólne oświadczenie o zaistniałym zdarzeniu drogowym.

Gdy poznaliśmy już nazwę towarzystwa ubezpieczonego, w którym ubezpieczony jest sprawca zdarzenia, musimy koniecznie ustalić korespondenta, czyli podmiot, który w Polsce zajmuje się likwidacją szkód w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy. By odszukać korespondenta wystarczy skontaktować się osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) z siedzibą w Warszawie lub skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na ich stronie (www.pbuk.pl). Po jego ustaleniu należy mu zgłosić zaistniałą szkodę. W sytuacji, gdy dany ubezpieczyciel nie posiada korespondenta na terenie naszego kraju, szkodę należy zgłosić w PZU S.A. lub TUiR Warta S.A.

 Co zrobić po wypadku z obcokrajowcem

Jeśli osoba poszkodowana jest zadowolona ze sposobu likwidacji szkody, temat ogólnie można by uznać za zamknięty. Niestety, bardzo często, zresztą podobnie jak w przypadku naszych rodzimych ubezpieczalni, także korespondenci nie zawsze zajmują stanowiska w pełni satysfakcjonujące poszkodowanych. W takich przypadkach konieczne jest wdanie się z korespondentem w polemikę na drodze pozasądowej bądź w ostateczności skierowanie sprawy na drogę sądową. Nie pozywa się ostatecznie korespondenta ani zagranicznego ubezpieczyciela a PBUK.

Samochód zastępczy po kolizji z obcokrajowcem

Zdarzają się również sytuacje, co prawda bardzo rzadko, iż sprawca posiadał przy sobie dowód zawarcia ubezpieczenia OC lub Zieloną Kartę, poszkodowany posiada numery tablic rejestracyjnych sprawcy, jednak korespondent zagranicznego zakładu ubezpieczeń nie potwierdza gwarancji ubezpieczeniowych. W takiej sytuacji należy wszelkie roszczenia kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), jednakże tez tylko w przypadku, gdy szkoda nie może zostać zlikwidowana z ubezpieczenia dobrowolnego Autocasco. Pamiętaj po kolizji z obcokrajowcem możesz wynająć samochód zastępczy na koszt sprawcy kolizji.

5.00 avg. rating (99% score) - 7552 votes
Zadzwoń do nas