Szczecin

Odwołanie od decyzji o szkodzie całkowitej naprawa nieopłacalna