Sprawca wypadku uciekł lub nie ma ważnego OC?

Sprawca wypadku uciekł lub nie ma ważnego OC? Nic się nie martw! UFG pomoże! Często bywa, iż po wypadku samochodowym winowajca ucieka z miejsca wypadku, a świadkowie zdarzenia nie zdążyli zapamiętać numerów rejestracyjnych jego pojazdu. Co w takim wypadku począć? Wystarczy wezwać policję, zebrać zeznania świadków wraz z ich danymi osobowymi i złożyć odpowiednie podanie do UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podobnie możemy zrobić, gdy sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC.

Wielu z nas zada sobie pytanie, co to takiego jest to UFG i czym się zajmuje.

UFG stworzono w roku 1990, gdy na polskich drogach zaczęło pojawiać się coraz więcej aut, a co za tym idzie, zwiększyła się ilość wypadków samochodowych. Zaczęto również zakładać nowe towarzystwa ubezpieczeniowe. Wiadomą rzeczą jest, że wielu kierowców nie chciało płacić obowiązkowej składki OC. Często takie osoby uciekały, gdy spowodowały kolizję. Poszkodowani kierowcy, nie mając się do kogo zwrócić pomoc załamywali ręce. Na szczęście, utworzenie UFG znacznie ułatwiło życie tym, którzy znacznie ucierpieli w wyniku kolizji. Ubezpieczeniowy Fundusz zapewnia ofiarom takich wypadków pomoc finansową, która wystarcza na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za niemożność podjęcia swojej pracy. UFG w wypadkach, gdzie sprawca ucieka z miejsca zdarzenia, nie zwraca kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeśli sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia również należy się samochód zastępczy.

Co się stanie, gdy osoba powodująca wypadek jest znana i nie ma ważnej polisy OC? W takim przypadku UFG płaci odszkodowanie nie tylko za szkody poniesione na osobie ale i na samochodzie. Oczywiście UFG nie jest organizacją charytatywną, toteż winowajca musi zwrócić koszta poniesione przez tą organizację jak najszybciej.

Oczywiście UFG chroni się przed kanciarzami i oszustami. Każdy poszkodowany może liczyć na zadośćuczynienie w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu, pod warunkiem, iż stan ten trwał dłużej niż 14 dni, przez co poszkodowany musiał, przez min. 2 tygodnie, leżeć w szpitalu.

Instytucja ta prowadzi również Ośrodek Informacji, który przechowuje dane dotyczące wszystkich zawartych ubezpieczeń OC w Polsce. Od niedawna UFG gromadzi również informacje o zawartych polisach AC oraz o wypłaconych odszkodowaniach z tytułu OC i AC.

Ostatnim zadaniem UFG jest zapewnienie wszystkim klientom towarzystwa ubezpieczeniowego, który ogłosi upadłość, wypłacanie odszkodowań z tytułu OC i AC (w zależności od tego, jakie polisy klient wykupił). UFG niejako bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, gdy ubezpieczyciel zawiedzie.

Na koniec pragnę przypomnieć, iż w w/w przypadkach, każdy ubezpieczyciel, do którego zwrócimy się o pomoc, nie może nam tej pomocy odmówić.

5.00 avg. rating (99% score) - 39881 votes
Zadzwoń do nas