Uszkodzenie auta na dziurze w jezdni

Walka o odszkodowanie za uszkodzenie auta na dziurze – poradnik

uszkodzenie na dziurze

Uszkodzenie auta na polskich dziurach nie jest w tym kraju niczym nowym. Zwłaszcza teraz, gdy kończy się sezon zimowy. Fundusze wydane na naprawę zawieszenia czy opon można zazwyczaj odzyskać od zarządcy dróg. Jednakże jest jeden warunek- awarię pojazdu rzeczywiście spowodowały dziury a nie zły stan techniczny pojazdu czy też zbyt szybka jazda względem obowiązujących przepisów. Jeśli kierowca przestrzega owych przepisów a mimo tego doszło do awarii pojazdu ma on szansę na uzyskanie odszkodowania od zarządcy felernej drogi. Niestety nie zawsze jest to proste.

Kierujący pojazdem, który został uszkodzony musi przede wszystkim pamiętać żeby nie oddalać się od miejsca zdarzenia. Należy zająć miejsce przy poboczu, zadzwonić po straż pożarną lub policję oraz poszukać osób, które mogły być świadkami zdarzenia. Następnym krokiem jest wykonanie fotografii niefortunnej dziury, uszkodzonego auta oraz znajdujących się w pobliżu znaków. Zdjęcia mogą być wykonane nawet telefonem komórkowym, a części auta, które odpadły powinny zostać zatrzymane, jako późniejszy dowód.

Wezwana wcześniej straż miejska lub policja powinna sporządzić notatkę, która opisuje zaistniałe zdarzenie. Warto zadbać wtedy o zapis, który stwierdza, że kierujący pojazdem uszkodził pojazd przez zły stan drogi, po której się poruszał. Nawet rzeczoznawcy motoryzacyjni wspominając o notatce policyjnej potwierdzają: Ten dokument jest podstawowym dowodem potrzebnym do uzyskania odszkodowania.

Kto odpowiada za dziurę w jezdni

O odszkodowanie od zarządcy dróg można się starać, nawet, jeżeli nie wezwało się straży pożarnej ani policji na miejsce zdarzenia. Prawdą niestety jest, że takie dochodzenie może okazać się o wiele trudniejsze.
Zanim jednak kierujący pojazdem złoży wniosek o odszkodowanie, powinien dowiedzieć się, kim jest zarządcą dróg oraz na której z nich doszło do awarii jego pojazdu. W Polsce wyróżnia się nie tylko drogi krajowe, ale również wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz wewnętrzne. Te ostatnie są przede wszystkim osiedlowymi uliczkami. Drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie zarządzane są przez różnego rodzaju wydziały i urzędy gminne, a także miejskie, czy również starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Jezdnie krajowe są natomiast w opiece Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a ich oddziały znajdują się w każdym mieście wojewódzkim. Zarządcą drów wewnętrznych z kolei jest właściciel danego terenu. Najczęściej są to spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe.

Z zarządcą drogi najwygodniej jest kontaktować się telefonicznie. Trzeba ustalić, jak wygląda procedura związana odszkodowaniem oraz jakie dokumenty trzeba będzie przedłożyć – doradza Waldemar Czerniak, członek Polskiego Związku Motorowego.

Co zrobić po wjechaniu w dziurę w jezdni

Sam wniosek o odszkodowanie zazwyczaj można pobrać ze strony internetowej zarządcy drogi. Od dnia złożenia wszelkich dokumentów, urzędnicy mają 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Należy pamiętać, iż wyczerpująca dokumentacja okoliczności zdarzenia oraz jego skutków to już duża część sukcesu. Ponadto, jeśli do wniosku dołączy się zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz dziurawej drogi, a także notatkę policyjna lub ze straży miejskiej, szansa na szybkie rozwiązanie sprawy zdecydowanie rośnie. Zarządca kieruje taki wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawarł polisę ubezpieczenia OC odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogą, a ta z kolei skontaktuje się z kierowcą uszkodzonego auta. Firma ubezpieczeniowa może zlecić rzeczoznawcy oględziny pojazdu, po których okaże się czy powinna wypłacić odszkodowanie oraz w jakiej wielkości .

Dlatego warto wstrzymać się z naprawą pojazdu do czasu oględzin przez specjalistę, przysłanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel ma prawo, bowiem odmówić wypłaty odszkodowania lub znacząco je zmniejszyć, jeżeli stwierdzi, iż do zdarzenia doszło przez nieprzestrzeganie przepisów drogowych albo z powodu złego stanu technicznego pojazdu. Tak samo może postąpić zarządca dziurawej drogi.

Z kolei, jeśli kierowca jest pewien swoich racji, powinien skierować się na drogę sądową. Zanim to zrobi powinien jednak wydać ok. 200 zł na ekspertyzę rzeczoznawcy, która może zdecydowanie pomóc podczas rozprawy. Nie ma potrzeby również dłużej zwlekać z naprawą pojazdu w takim przypadku. Wręcz przeciwnie – rachunki z warsztatów samochodowych mogą posłużyć do ustalenia wysokości należnego odszkodowania.

Odszkodowanie po uszkodzeniu samochodu na dziurze w jezdni

uszkodzenie auta na dziurzePieniądze na naprawę samochodu można także uzyskać z ubezpieczenia autocasco. Kierowca wtedy powinien złożyć wniosek o odszkodowanie nie do zarządcy drogi, tylko do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma ubezpieczone swoje auto. Jednakże powinno się pamiętać, że kierujący pojazdem nie straci zniżek na AC, tylko i wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczalnia odzyska wypłacone pieniądze od zarządcy drogi.

Zdarzenia drogowe mające w skutku uszkodzenie auta z powodów innych aniżeli najechanie na dziurę w jezdni są rozpatrywane w ramach zawartej umowy OC. Są to także takie przypadki jak spadający z dachu budynku śnieg lub sopel lodu, czy też złamany konar drzewa. Odpowiedzialność cywilna opiera się na powszechnej i fundamentalnej zasadzie winy (415 k.c.), A fakt procedowania tego typu roszczeń jest wyjątkowo niełatwy i złożony. Dlatego każda ze szkód jest rozpatrywana indywidualnie .
Przesłanki, które wyłączają odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie, są zawarte w kodeksie cywilnym. Zalicza się do nich np. siły wyższe, czyli zjawisko, któremu sprawca nie mógł zapobiec, mimo, że wykonał wszelkiego rodzaju środki ku zapobiegnięciu zdarzenia. Przykładem jest huragan, który swoją siłą może połamać gałęzie drzew i przyczynić się tym do zniszczenia samochodów. Dla takiej sytuacji odszkodowanie można uzyskać wyłączne z dobrowolnego ubezpieczenie autocasco.

Jak zgłosić szkodę gdy uszkodzimy zawieszenie na dziurze:

  • Nie oddalaj się od miejsca zdarzenia.
  • Zrób zdjęcia uszkodzeń pojazdu, miejsca zdarzenia, dziury oraz znaków drogowych. Możesz użyć telefonu komórkowego.
  • Wezwij policję lub straż miejską. Jeśli chcesz usprawnić i przyspieszyć przybycie służb powiedz w zgłoszeniu, iż stan drogi powoduje poważne zagrożenie w ruchu pojazdów.
  • Zażądaj sporządzenia notatki z opisem zaistniałego zdarzenia.
  • Zbierz z jezdni uszkodzone części swojego pojazdu, mogą później posłużyć za dowód.
  • Postaraj się ustalić, kto jest zarządcą drogi.
  • Opisz zarządcy wypadek (może być telefonicznie) i spytaj o dalsza procedurę załatwienia sprawy w urzędzie. Sam urząd może żądać pisemnego wniosku informującego o zdarzeniu oraz przedstawienia dowodów.
  • Jeżeli zarządca drogi odmawia przyznania się do winy, skorzystaj z ekspertyzy rzeczoznawcy i skieruj sprawę na drogę sądową.
  • Jeżeli zarządca przyznaje się do winy zgłoś szkodę w ubezpieczalni sprawcy by ten określił wielkość należnego Ci odszkodowania
  • Możesz również wynająć samochód zastępczy po uszkodzeniu samochodu po wjechaniu w dzirę w jezdni
5.00 avg. rating (99% score) - 5933 votes
Zadzwoń do nas