Auto zastępcze z oc sprawcy kolizji

Auto zastępcze  z OC sprawcy

auto zastępczeJednym udaje się przez długie lata uniknąć przykrych zdarzeń drogowych, inni zaliczają liczne kolizje, a nawet wypadki. Po takich zdarzeniach samochody nadają się tylko do tego, by załadować je na lawetę i odstawić do warsztatu, gdzie będą naprawiane. W międzyczasie, właściciele uszkodzonych aut pozbawieni są możliwości swobodnego przemieszczania się, co jest bardzo uciążliwe i doskwierające. Niemożność poruszania się własnym samochodem w przepisach ubezpieczeniowych traktowana jest jako szkoda. Likwidacją tej szkody jest wynajem auta zastępczego z polisy oc sprawcy.

Auto zastępcze z oc sprawcy.

Jako kierowcy, wszyscy zobowiązani jesteśmy do opłacania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej. Z umowy podpisywanej między ubezpieczycielami i ubezpieczonymi, wynikają prawa i obowiązki obu stron. Firma ubezpieczeniowa podpisująca umowę z klientem ponosi odpowiedzialność za likwidację zaistniałych szkód. Likwidacja ta polega na pokrywaniu celowych i uzasadnionych wydatków. Zaliczamy do nich naprawę uszkodzonego auta i zwrot kosztów za wynajem auta zastępczego. Regulacje prawne związane z autami zastępczymi zmieniły się kilka lat temu. Nastąpiło to po wyroku Sądu Najwyższego, który zapadł 17 listopada 2011. Wyrok ten uregulował wiele kwestii spornych, na których najczęściej tracili klienci firm ubezpieczeniowych.

Od listopada 2011, ubezpieczyciele nie mogą odmawiać zwrotu kosztów za wynajem auta zastępczego zmotoryzowanym, którzy mają możliwość korzystania z transportu zbiorowego. Sąd uznał, że komunikacja publiczna nie daje tych samych korzyści i możliwości co własny samochód, a zatem nie może go zastąpić. Przed zmianą ustawy, bezproblemowy zwrot wydatków poniesionych na wynajem auta zastępczego, otrzymywali jedynie właściciele firm i przedsiębiorstw. Auto zastępcze przyznawane było tylko tym, którzy własnego używali jako narzędzia pracy. Sąd Najwyższy to zmienił. Auto zastępcze, czyli zwrot kosztów jego wynajmu, przysługuje wszystkim posiadaczom pojazdów mechanicznych. Dojeżdżający do pracy własnym samochodem, pośrednio, ale również zarabiają dzięki niemu. Sąd najwyższy uregulował też kwestię czasu korzystania z auta zastępczego. Przedtem był to czas rzeczywistej naprawy pojazdu. Obecnie firma ubezpieczeniowa sprawcy ma obowiązek pokryć koszty wynajmu auta zastępczego na cały okres, w którym uszkodzony samochód nie nadaje się do jazdy lub nie jest dostępny użytkownikowi. Z auta zastępczego można korzystać bez ograniczeń.

Ubezpieczyciel sprawcy nie ma prawa narzucać tu limitów kilometrów czy czasu użytkowania auta. Autem zastępczym mogą jeździć wszyscy, którym pozwoli właściciel pojazdu uszkodzonego. Poszkodowani właściciele aut sami płacą za wynajem aut zastępczych, a następnie ubiegają się o zwrot poniesionych wydatków. Sąd Najwyższy wziął też pod uwagę interes firm ubezpieczeniowych i ustalił, że nie muszą one płacić za wynajem aut zastępczych zmotoryzowanym, którzy swoich samochodów nie używali na co dzień. Nie muszą też fundować aut zastępczych tym, którzy mają do dyspozycji inne samochody. Ubezpieczyciel sprawcy nie ma obowiązku opłacać wynajmu lepszego samochodu niż uszkodzony pojazd.

Auto zastępcze nie tylko z oc sprawcy.

Auto zastępcze można otrzymać nie tylko wtedy, gdy za kolizję lub wypadek odpowiada konkretna osoba. Można je otrzymać także wtedy, gdy samochód ulegnie zniszczeniu, a sprawca jest nieznany lub trudno go ustalić. Z takiej możliwości korzystamy wtedy, gdy wykupimy dowolne ubezpieczenie komunikacyjne Auto Casco lub assistance. Teoretycznie rzecz biorą, auto zastępcze w tych polisach przysługuje na czas naprawy lub do otrzymania odszkodowania za pojazd przeznaczony do likwidacji. W praktyce jednak, poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować tu różne zasady. Mają prawo do zwrotu kosztów za użytkowanie auta zastępczego tylko w czasie rzeczywistej naprawy zniszczonego pojazdu. Mogą wprowadzać stawki godzin i kilometrów użytkowania auta zastępczego. Szczegóły na temat wynajmu aut zastępczych z polisy Auto Casco, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – OWE każdego z towarzystw. Niektóre towarzystwa oferują auto zastępcze na czas naprawy samochodu po awarii lub na naprawę gwarancyjną.

Świadczenie auta zastępczego nie obejmuje: wydatków na benzynę, gaz i olej napędowy. Ubezpieczyciel sprawcy nie pokrywa kosztów ubezpieczeń innych niż oc i ac. Firma ubezpieczeniowa nie płaci za transport auta do użytkownika i z powrotem do wypożyczalni.

Auto zastępcze – wyjście awaryjne.

W sporadycznych przypadkach nie ma możliwości skorzystania z opcji auta zastępczego. Nie mając wyjścia, możemy do tego celu wykorzystać taksówki lub inny płatny transport prywatny. Ubezpieczycielowi sprawcy, trzeba wówczas przedstawić komplet rachunków za podróże do pracy i z powrotem. Każdy rachunek musi być uzupełniony informacjami o czasie i trasie przejazdu. Nie wszyscy ubezpieczyciele zwracają za taksówki w ramach opcji auta zastępczego. Przed wybraniem takiego rozwiązania, trzeba upewnić się, czy dana firma uwzględni je, jako formę rekompensaty za brak możliwości korzystania z własnego auta.

Auto zastępcze i trudni ubezpieczyciele.

Mimo zmiany przepisów, niektórzy ubezpieczyciele nie ułatwiają życia swoim klientom. Wiele firm narzuca ubezpieczonym wybór firm, w których można wypożyczać auta. To nie jest w porządku. Klient sam decyduje o tym gdzie wynajmie auto zastępcze. Zdarzają się ubezpieczyciele, którzy żądają od poszkodowanych kierowców oświadczeń o zamiarze skorzystania z auta zastępczego. Składanie takich oświadczeń nie jest obowiązkowe jest podstawa prawna do przeczytania w innej zakładce. Kolejną trudnością, z jaką zmagają się ubezpieczeni, są ograniczenia w korzystaniu z auta zastępczego. Nie wolno ich stosować. Auto zastępcze ma w pełni zaspokajać potrzeby poszkodowanego i jego rodziny. Nie wolno również żądać od ubezpieczonych, by korzystali z najtańszych ofert wynajmu samochodów. Klienci nie mają obowiązku wyszukiwania takich ofert. Zwyczajowo przyjęte jest stosowanie uśrednionych kwot za auto zastępcze.

 Auto zastępcze na jak długo?

Auto zastępcze można wynająć na cały okres likwidacji szkody, lub do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu. Przeważnie jest to okres trzydziestu dni. Inaczej wygląda sytuacja gdy ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą, wówczas auto można wynająć nawet do czasu zakupu nowego auta.

Podanie o wypożyczenie auta zastępczego

W obecnych czasach klient sam decyduje o tym gdzie wynajmie auto zastępcze. Nie musi pisać żadnego podania o wypożyczenie auta zastępczego. W naszej wypożyczalni samochodów zastępczych to my zajmiemy się całą robotą papierkową.

5.00 avg. rating (99% score) - 896 votes
Zadzwoń do nas